Reiki léčení

Reiki je alternativní energetické léčení, které harmonizuje, čistí, vyživuje, nabíjí a odblokovává. Reiki je láska. Univerzální láska. Energie Ki existuje bez ohledu na prostor a čas. Lze pomocí ní léčit přítomnost, minulost i budoucnost. Léčba probíhá přikládáním rukou, ale i bez doteků. Lze ji posílat i na zdánlivě velké vzdálenosti. Reiki je láskyplná, hřeje zevnitř i zvenčí, dodává pocit klidu, přijetí, relaxaci, léčí na fyzické, mentální, emoční i duchovní úrovni. Naplňuje vnitřní studánku. Dobíjí. 

Reiki je metodou, která má historii několik tisíc let. Léčí na několika úrovních. Fyzický stav těla a jeho nemoci, psychické a emoční bolesti, nezpracované emoce, vztah sám se sebou i vztahy s ostatními, traumata… Reiki se zaměří na část, kterou je třeba léčit a doplňuje přesně tolik energie, kolik je potřeba. Uvádí do pohybu stagnaci, zklidňuje vysoké otáčky a celkově harmonizuje. Přispívá k redukci stresu. Je vhodná v jakékoliv životní chvíli, jako prevence, léčba, dobíjení i relaxace. Na Reiki reagují nejen lidé, ale také zvířata, rostliny a objekty. Není náhradou za zdravotnictví, ale doplňuje ho. V určitých částech světa (USA, Západní Evropa) je Reiki rozšířena a užívána takovým způsobem, že je zařazována do nemocnic k tradičnímu léčení. 

Při osobní léčbě jsou ruce přikládány na téměř celé tělo člověka, místa orgánů a čaker. Doprovází je jemné doteky připomínající pohlazení a případně i posílání nepotřebné neprosperující energie z těla ven. Léčený může prožívat hlubokou relaxaci, usnout, vnímat odehrávající se procesy, vizualizovat, vidět vzpomínky z minulosti, mít potřebu emočně se projevit. Je v pořádku plakat, je v pořádku se smát. I mluvit o tom, co léčený v danou chvíli prožívá. Po celou dobu procesu léčení jsem přítomna a reaguji na potřeby. Jsme spolu v důvěrném vztahu a bezpečném prostředí, a to při osobním i distančním léčení. 

Četnost léčení závisí na hloubce bolesti i na otevřenosti přijímacího. Pokud léčený energii i nevědomě odmítá, žádnou nepřijme. Jestliže k odmítání dochází opakovaně, napomáhá o situaci mluvit a uvědomit si ji. Pro některé může být těžké přijmout pozitivní energii a lásku, neboť se s ní ve svém životě příliš nesetkali. Někdo se nevědomky brání za účelem ochrany a odráží tak nejen bolest, ale i lásku a radost. K těmto procesům dochází automaticky, jsou to programy, podle kterých se daný člověk již nějakou dobu chová, protože mu byli v určitých chvílích, převážně těch životně těžkých, k užitku. V takových situacích je potřeba postupovat lehce a je dobré využít konzultačních terapií. Nic není špatně a vše má svůj čas. Každý proces hojení, léčení probíhá jinak. Důležité je, že jste tady. A vše bude v pořádku. Jen tomu dejme čas. 🙂