Konzultace

Léčba prostřednictvím slov je neuvěřitelně účinná. I pouhým projevením svých myšlenek a pocitů, zhmotněním je pomocí vyslovení, dochází k úlevě. Při terapiích se společně zaměřujeme na tady a teď, na tvé aktuální rozpoložení a emoční prožívání, které je mnohdy ovlivněno minulostí a má přesah do budoucnosti. Dochází k uvědomění, stanovení potřeb, přijetí a transformaci. Opouštíme staré vzorce chování, které již nepotřebuješ, léčíme zranění a vytváříme nový způsob žití, bez nutnosti užívání modelu boj-útěk-znehybnění. Jsme spolu, osobně i online. 

Konzultace probíhají neformálně, to znamená, že pokud ti to bude příjemné, můžeme si tykat. Společně budujeme důvěrný terapeutický vztah a vytváříme bezpečný prostor, kde se můžeš beze strachu vyjádřit, emočně i slovně. Během sezení ti naslouchám, cítím s tebou, prožívám. Jsem naprosto přítomna. 

Můžeš přijít s jasným tématem, ale i pouhým pocitem, že by ti terapie mohla být k užitku. Společně si povídáme o Tvých pocitech, ladíme náš vztah a já tě doprovázím ke změně, které chceš dosáhnout. Pokud máš ze změny obavy a třeba se jí i bráníš, následujeme původ obav a rozpoznáváme program, podle kterého ve svém životě funguješ. Během žití si na základě setkávání se s nejrůznějšími situacemi vytváříme nejrůznější druhy programů a přebíráme vzorce chování. Některé z nich nás v prvopočátku chrání, ale později se mohou stát automatickou reakcí našeho těla a mysli, která se stává překážkou. Je důležité si tyto programy uvědomit, rozpoznat je a pochopit je. Přijmout úlohu, kterou pro nás představovali v minulosti a nechat je projít, abychom získali prostor pro vytváření programů nových. 

Mluvíme o situacích, kterým chceš porozumět. O chvílích, které měly vliv na tvůj život. Bolestech, trápeních, krizích a traumatech, ale i budoucích plánech, radostech a lásce. Poskytujeme světlo a objasnění tam, kde je potřeba, aby jsi mohl/a doopravdy vidět a pochopit. Záříme a přinášíme teplo do koutů duše, které potřebují léčit, protože se jim v určitou chvíli nedostalo potřebné lásky. Zaměřujeme se na situace, ve kterých jsi byl/a nucen/a odevzdat svou sílu, zpracováváme je a sílu obnovujeme a vytváříme v přítomnosti. Prociťujeme emoce, které jsi cítit nemohl/a, nebo je potlačoval/a a učíme se, jak tyto pocity doopravdy sdílet. Přijímáme. A nacházíme odpuštění. 

Během sezení reaguji na tvé potřeby, jsem ti podporou a zároveň i zrcadlem, které pomáhá se sebereflexí. I když sis možná musel/a zvyknout na samostatnost, už nemusíš být sama. Jsem s tebou. 

I ty největší a nejbolestivější trny, které se do nás při cestě životem zapíchly, lze vytáhnout a vyléčit. Nezáleží na tom, kolik času nám trvalo, abychom s trnem pohli. Ani jak rychle ho vytahujeme a jakou rychlostí probíhá následné hojení rány. Jde o pozitivní pozornost, kterou zranění dáváme. Energii, kterou do místa posíláme. Sílu, která o ránu s laskavostí pečuje, dokud nepřijde čas nechtěné vytáhnout, vyčistit a zahojit. A rozhodnutí, že se chceme posunout. Vytáhnutí trnů a zhojení ran neznamená, že vzpomínka na bolestivou situaci zmizí. Ne, po ráně zůstává jizva, v podobě připomínky Našim úkolem ale je, aby Tě pohled na jizvu už nebolel. A ty jsi tak získal/a prostor pro soustředění se na přítomnost a osobní růst. Pro sebelásku. A vytváření života, který miluješ.